Daarom hebben wij een motie ingediend om het Twents een vaste plek te geven in de gemeentelijke communicatie.
 
In een ander deel van de gemeentebegroting zien we dat de gemeente ondanks de duidelijke en begrijpelijke taal veel inwoners niet weet te bereiken als het gaat om armoederegelingen. Het zogenoemde niet-gebruik is hoog. De motie is opgesteld met als doel om meer inwoners te bereiken. De motie pleit voor het gebruiken van onze Twentse taal, want we hebben veel Enschedese inwoners die Twents spreken. Hoe mooi zou het zijn als alle standaard uitnodigingen (offline en online) naar inwoners ook in het kort een samenvatting in het Twents bevatten?  Hiermee wordt de gemeente toegankelijker voor veel inwoners. Hiermee kan de gemeentelijke communicatie veel effectiever worden.  

Helaas heeft de motie zoals ingediend het niet gehaald. Bij de bespreking bleek het volgende: raadsleden die Twents spreken gingen al gauw over op het Twents. Het kietelt. Raadsleden die niet Twents spreken voelden zich er maar ongemakkelijk bij. Dit gaf hilarische momenten in de raadszaal. Zo vroeg de Christen Unie of wij in het vervolg onze nieuwsbrief in het Twents gaan uitgeven. Volgens de wethouder is het ondoenlijk om het ambtelijk rond te krijgen dat alle uitnodigingen worden voorzien van een standaardtekst in het Twents. Er zijn weinig ambtenaren die Twents spreken. Wel kon de wethouder zich voorstellen dat bij bepaalde gelegenheden er ook in het Twents wordt gecommuniceerd. Tijdens de schorsing hebben we een compromis weten te bereiken met de wethouder: Bij City Marketing, (Nieuwjaars)recepties en lintjesregen, huwelijken, opening van een nieuwe voorziening en bekendmaking van mooi nieuws zal de gemeente ook in het Twents uitnodigen. Noe kiek’n wa wodt. 
 
Met dank aan Goaitsen van der Vliet, ervaren specialist in de Twentse taal; kenner en uitgever.