*'Update: ivm met de vakantieperiode is de sluitingstermijn verlengd tot en met 31 augustus 2021 in plaats van 15 augustus'

In maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De programmacommissie is al bezig met de uitwerking van het GroenLinks programma hiervoor. En natuurlijk willen we een sterke en diverse kandidatenlijst gaan opstellen en met een sterke wethouderskandidaat komen.

Zou jij op deze lijst willen staan?

Of ken je iemand die een goede kandidaat kan zijn? Stuur deze link door!

Ben jij iemand die….

  • Het gedachtengoed van GroenLinks onderschrijft in woord & gebaar;
  • Lid is van GroenLinks of van plan bent dat te worden;
  • GroenLinks en zichzelf (lokaal) zichtbaar maakt in de (social) media, activiteiten en campagnes;
  • Maatschappelijk betrokken is en een netwerk van contacten binnen de gemeente heeft;
  • Goed kan luisteren naar burgers en de politieke vertaalslag maken van wat er speelt;
  • Voldoende deskundig is op bepaalde terreinen (sociaal, groen, economie, zorg, etc.) en nieuwe kennis wil en kan vergaren;
  • Veel energie en voldoende tijd heeft (ongeveer 15 à 20 uur per week voor een gemeenteraadslid);
  • Communicatief is en met diverse doelgroepen en op verschillende niveaus kan praten en luisteren;
  • Pro-actief communiceert en samenwerkt;
  • Een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid bezit (in het Nederlands).

… dan nodigen we je graag uit te solliciteren als kandidaat voor de lijst van GroenLinks!

*In de bijlage vind je de uitgebreide profielschets met kwaliteitseisen voor de kandidaten.

De kandidatencommissie zal bij de samenstelling kijken naar diversiteit in gender, leeftijd, afkomst, deskundigheid, ervaring en karakter waarbij het belang van vernieuwing ook meegenomen wordt.

Stuur je motivatiebrief en CV naar de kandidatencommissie, tot en met 31 augustus 2021.

Voorzitter kandidatencommissie Pauline Zomer – van der Hoek, email adres: kandidaten@groenlinksenschede.nl

Na je kandidaatstelling, neemt de kandidatencommissie contact met je op voor één of meerdere gesprekken; daarnaast wordt er medio-november een kennismakingsavond georganiseerd waar kandidaten en leden elkaar (beter) kunnen leren kennen. Als je dat nog niet bent moet je  tenminste één maand voor de ALV lid worden van GroenLinks.

Begin december wordt het advies van de kandidatencommissie voorgelegd aan de leden tijdens de Algemene Leden Vergadering, in die Algemene Leden Vergadering wordt dan de definitieve kandidatenlijst vastgesteld.