GroenLinks Enschede wil zich hard blijven maken voor genoeg zwembad voor iedereen. De coalitie heeft gekozen voor veel bezuinigingen op het zwembad tijdens de raad van 30 juni jl., er staat een taakstelling van 400.000 euro gepland.

Variant 1+ wordt nu uitwerkt door het college waarbij deze flinke bezuiniging gedaan wordt. Voor de begrotingsbespreking in november krijgen we nieuwe informatie over de gang van zaken van het college en vervolgens zullen we hierover verder gaan spreken in de raad.