“ Helemaal in deze tijden van veel onzekerheid zijn er slimme en sociale veranderingen nodig die daadwerkelijk kunnen zorgen voor meer welzijn, voor iedereen ”

Graag blijf ik nog een periode actief als raadslid om, met alle ervaring en netwerk die ik de afgelopen bestuursjaren heb opgedaan, nog beter mee te helpen aan het mooier maken van ons dierbare Enschede. En rond te blijven fietsen op mijn fijne GroenLinks bakfiets :) Mijn inzet voor het belang van oa cultuur en duurzaamheid zijn niet onopgemerkt gebleven. Gelukkig. En daar ben ik best wel trots op. Maar er mag meer! 

Helemaal in deze tijden van veel onzekerheid zijn er slimme en sociale veranderingen nodig die daadwerkelijk kunnen zorgen voor meer welzijn, voor iedereen. We kunnen (en moeten) meer doen om een gezonde en toekomstbestendige gemeente te zijn. Met een goed sociaal vangnet voor iedereen die dat nodig heeft. En hierbij mogen we zeker voldoende betaalbare huizen niet vergeten. Andere vormen van wonen, bv met een groep of erfdelen, zou wat mij betreft ook makkelijker moeten worden. Dit kan gelijk bijdragen aan minder eenzaamheid en meer sociale cohesie. 

Een gezonde en groene toekomst kunnen we creëren als we ons voedsel en spullen veel meer lokaal en verantwoord produceren. Beter voor onze natuur, en dus beter voor ons. Daarbij is biologisch eten gezonder, levert lokaal produceren van voedsel en spullen werk op, zijn we minder afhankelijk van andere landen en maken we zo minder misbruik van armere landen. Meer ruimte voor ontspanning, ontwikkeling & lichaamsbeweging is ook zeer belangrijk om gezond te kunnen leven, dit stimuleren en faciliteren wij graag.  

Een meer sociale en eerlijke toekomst is voor iedereen beter. Want een wereld, een stad, waarin we goed zorgen voor elkaar is een plek waar iedereen gelukkiger en veiliger is. Daarom is er goede zorg en onderwijs nodig, moeten we ervoor zorgen dat er voldoende betaalbare woningen zijn en dat iedereen voldoende inkomen heeft om überhaupt rond te kunnen komen. Mogelijk kunnen we basisbanen gaan aanbieden om te voorzien in voldoende werkplekken, die tevens bijdragen aan een betere stad. 

Ons kapitalistische systeem - dat roofbouw pleegt op mens en natuur, altijd groei nodig heeft en veel rommel produceert - is de grote boosdoener van steeds meer ongelijkheid. Sommige mensen menen ten onrechte dat vluchtelingen voor deze groeiende ongelijkheid verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Maar ze ontstaat doordat landen en gemeenten geloven dat “de vrije markt” alle problemen kan oplossen. De woningcrisis, lerarentekort, onderbetaling in de zorg, het verdwijnen van zwembaden, bezuinigingen op bibliotheken, steeds meer mensen met schulden, laten echter glashelder zien dat de vrije markt niet werkt. Dit systeem maakt kapot wat waardevol is. Vrijheid voor een enkeling, ten koste van gelijkheid en broederschap. Samen zijn we een samenleving, waarin we zorgen voor elkaar, wetende dat we afhankelijk zijn van elkaar, afhankelijk van een gezonde aarde. Het nieuw uitgekomen IPCC rapport liegt er niet om. We moeten stoppen met zoveel rotzooi maken, minder vlees eten, minder vliegen, minder energie verbruiken. Maar meer mens zijn, meer genieten van de kleine dingen in het leven, meer zorgen voor elkaar, meer lief zijn, meer genieten. 

Het goede nieuws: dit kan echt!