“ 

‘Ik ben geen Marxist’ -Karl Marx

 ”

Toen ik 3 jaar geleden in Enschede kwam studeren en wonen was dat voor mij een grote verandering. Ik kwam in een stad met 150 medestudenten in mijn eerste jaar. Alleen al aan de universiteit studeren 10000 mensen, en met het Saxion en het ROC er bij maken de studerende jongeren een groot deel uit van de Enschedese bevolking. Jongeren zijn een grote groep in de stad, een groep die inspraak en representatie verdient. Dat wil ik gaan doen. Samen met de burgers van Enschede zorgen voor een sociale, duurzame en bovenal leefbare stad.

Ik kies voor GroenLinks omdat ik geloof in een sociale vooruitstrevende maatschappij. Een partij die staat voor inclusiviteit, voor een samenleving waarin iedereen een gelijke kans krijgt om mee te doen en iedereen even zwaar meetelt. Een partij die staat voor solidariteit, zodat er niemand wordt achtergelaten. Een partij die staat voor duurzaamheid, om samen het milieu te redden.