Door als gemeente en inwoners naar elkaar om te kijken voorkomen we veel problemen en wordt een leefomgeving voor iedereen prettiger en beter. Hier ligt een belangrijke rol voor ontmoetingsplekken en mensen die van dichtbij helpen en verbindingen leggen met instanties.

Juist door hiermee vroegtijdig problemen te voorkomen houden we een fijne leefbare stad. Bij een aantrekkelijke stad hoort voldoende aandacht voor veiligheid, want een onveilige stad is een onaantrekkelijke stad. De gemeente hoort haar taak op het gebied van veiligheid en handhaving goed uit te voeren. In dit programma is al gesproken over veiligheid op het gebied van verkeer, gezondheid en over gelijkwaardige behandeling, een noodzakelijke basis voor het gevoel van veiligheid van velen. Het is beter om overlast te voorkomen dan hiertegen op te moeten treden. Dat vraagt om voorzieningen voor alle groepen in de stad. Uiteindelijk zijn de wijkagent en sociale netwerken in de stad de basis van een veilige stad. Waar techniek kan bijdragen aan (een gevoel van) veiligheid, mag dit niet ten koste gaan van de vrijheid van onze inwoners of van dezelfde veiligheid die we juist proberen te beschermen.