GroenLinks wil dat Enschede haar bijdrage levert aan de doelen van het Parijs-akkoord en dat Enschede al het mogelijke doet om de transitie naar een duurzame en circulaire samenleving te bespoedigen. Uiterlijk 2050 moet Enschede energieneutraal zijn en al ons afval worden hergebruikt. Om deze doelen te halen zal het roer de komende raadsperiode echt om moeten. Niet meer focussen op visies en beleidsdocumenten, maar alle hens aan dek om samen met de maatschappij zo snel mogelijk concrete resultaten te boeken. Geen sluitpost op de begroting meer, maar voldoende budget en mankracht om een leidende rol te nemen in de transities. De gemeente heeft als lokale overheid die dicht bij bewoners en bedrijven staat een cruciale rol in het voorlichten over, en aanwakkeren en begeleiden van, de energietransitie, onder andere door brede ondersteuning te bieden aan iedereen die initiatieven wil ontplooien op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid.