GroenLinks wil dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Het huidige uitgangspunt dat de zorg voor onze inwoners niet meer mag kosten dan we er van het Rijk voor krijgen, moet niet langer leidend zijn. Tegelijkertijd moet er wel gekeken worden naar manieren om de kosten waar mogelijk te beperken. GroenLinks wil daarbij zorgprofessionals de vrijheid geven om voorbij bureaucratische regels te kijken en meer vanuit de zorgvraag te werken. Ingewikkelde verantwoordingswijzen en onnodige bureaucratie nemen nu veel tijd en geld in beslag die beter besteed kunnen worden aan zorg. Dit vraagt niet alleen om creatieve oplossingen vanuit de zorgprofessionals, maar ook om vertrouwen vanuit de gemeente.

GroenLinks wil zich de komende jaren blijven inzetten voor welzijn en preventie. Juist door vroegtijdig en laagdrempelig ondersteuning aan te bieden, voorkom je dat problemen verergeren en kosten oplopen. Dit betekent ook dat algemene voorzieningen, zoals het zwembad, toegankelijk en betaalbaar moeten zijn voor alle doelgroepen. Dankzij nieuwe woonvormen en de inzet van slimme technologie worden ouderen met een beperking langer in staat gesteld thuis te blijven wonen.