De raad van de gemeente Enschede op 7 september 2020, besprekende het raadsvoorstel: Vaststelling nota 'uitgangspunten energievisie' 

Stellen het volgende amendement voor: 

  • Naast de ambitie van 16,6% duurzame energie aan het eind van deze raadsperiode, voor 2030 een ambitie van 30% duurzame energie op gemeentelijk grondgebied te stellen en daarnaast te gaan participeren in projecten buiten ons grondgebied.