Begeleid door lokale experts en vaklui maakten we overwoekerde delen weer open en vrij. Kinderen mochten aan de slag met een bijl en er werd een prachtig hoge takkenril gebouwd die veerde als een trampoline en van waaruit de boom die er middenin stond hoog beklommen kon worden. Tijdens de pauzes, en op de momenten dat de kettingzaag stopte met brullen, werd er menig mooie mengelmoestaal gesproken. De Duitsers probeerden Nederlands te verstaan, en de Nederlanders leerden nieuwe woorden zoals 'Stiefel' (hoge laars). Een heel belangrijk woord daar in dat drassige Aamsveen! Met deelnemers uit de raad en bestuur van omliggende gemeenten zijn er contacten gelegd en verstevigd. We kijken uit naar verdere goede samenwerking op het gebied van goed groenbeheer!