Beste lezer,
Twee weken geleden was het weer zover, een nieuwe stadsdeel West, waar ik u nu over kan informeren. Alleen stond er eigenlijk niet zo veel op de agenda. We zijn vooral over het één en ander geïnformeerd. Dus kan ik nu, op mijn beurt, u informeren over waar ik over geïnformeerd ben. Dat even ter info. Het geeft wel weer een inkijkje in de activiteiten van een raadslid. Jawel, ik mag mezelf tijdelijk raadslid noemen. In afwachting van het herstel van Hetty mag ik even op het fort passen. Is dat relevant voor het verloop van stadsdeel West? Absoluut niet, maar ik wilde het toch even noemen. Hetty, ook vanaf hier beterschap gewenst.

Zoals ik al aangaf was er vooral veel informatie over de stand van zaken. De vergadering werd digitaal gehouden onder de bezielende leiding van onze vaste voorzitter (dank aan onze Jelle.) Bij de mededelingen wordt verteld over een nieuw dorpsplan voor Boekelo en een update gegeven over de corona-effecten in West. Bekende dingen die in veel van de verschillende delen van de stad voorbij komen. Ook kleine lokale dingen die minder corona gerelateerd zijn komen voorbij. De wijkraad van Boekelo geeft zo aan dat ze niet blij zijn met het vliegveldje voor modelvliegtuigen. Kan ik me voorstellen, maar aan de andere kant willen de modelvliegtuigbouwers ook gewoon ergens terecht kunnen. De wethouder geeft aan dat het vooralsnog tijdelijk is. Mocht het echt problemen opleveren dan kan dit bij de evaluatie naar voren komen en komt het ook terug in de west vergaderingen.

Daarna komt de kwestie van de IJsbaanweg ook nog even langs, waar woningen in het havengebied bestempeld zijn als bedrijfswoningen (woningen verbonden aan bedrijven) terwijl ze dat helemaal niet zijn, er wonen mensen als u en ik. In andere straten speelt blijkbaar hetzelfde probleem, in dit geval bij de straat Usselerhalte. De wethouder onderzoekt verdere oplossingen en koppelt aan ons terug. We wachten af. Het is een lastige kwestie die naar ons idee ontstaan is door fouten in het verleden. Hopelijk komt er snel een goede oplossing, wij hebben ons voorstel al eerder gedaan. Maar we gaan door, D66 vraagt na over de status van de (lege) zoutcavernes en de ontwikkelingen daarbij. Ik realiseer me hoe belangrijk collega’s van andere partijen eigenlijk zijn. Het is lastig om als één partij alle ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Juist samen met de andere partijen hoor en zie je meer en pak je zo ook meer op.

In het volgende agendapunt vertellen de wijk- en dorpsraden over hun ontwikkelingen. Over hoe veel is afgelast door de Covid, over hoe Pathmos AED’s plaatste in de wijk en hoe vrijwilligers vervoer regelen voor Covid vaccinaties. Goede initiatieven. Het opvolgende agendapunt is de Usseler es, waar nieuwe plannen voor klaarliggen. Het bestemmingsplan zal aan bod komen in de volgende West-vergadering, maar nu worden we alvast geïnformeerd over inhoudelijke plannen. Al enige tijd geleden is besloten dat het overgrote deel definitief geen bedrijventerrein wordt (goede zaak.) In plaats daarvan wordt het buitengebied met duurzame vormen van landbouw etc. Of dit voor ons als GroenLinks duurzaam genoeg is (de daad moet ook bij het woord gevoegd), moeten we later nog even goed bekijken, maar het idee is natuurlijk (haha) goed. Er worden over deze en voorgaande onderwerpen vragen gesteld en wat opmerkingen gemaakt, maar ik zeg u eerlijk dat ik daar weinig aan bij heb gedragen. De concrete voorstellen met een daadwerkelijke uitwerking moeten nog komen, die wacht ik dan liever af. Tot slot het jaarplan van het stadsdeelmanagement van West. Met onder andere aandacht voor openbare orde en veiligheid, energie en de vindbaarheid van de wijkwijzers vergroten. Bij dat laatste vraag ik me nog steeds af of de juiste naam is gekozen, weet u wat het inhoudt? Want dat lijkt me toch vrij essentieel als zoiets als vindbaarheid een probleem is. Laat me vooral uw ervaringen of associaties weten, ik ben benieuwd.