De raad van de gemeente Enschede op 7 september 2020, gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel: Vaststelling nota 'Uitgangspunten Energievisie' 

Constaterende dat: 

  • Enschede, net als andere gemeenten, een forse opgave heeft om de energietransitie vorm te geven;
  • Deze transitie inzet vraagt van iedereen: bewoners, bedrijven, instellingen en ook de gemeente zelf;
  • Een aanzienlijk deel van het energieverbruik binnen gebouwen plaatsvindt;
  • Het verduurzamen van gebouwen, zoals het plaatsen van zonnepanelen op daken, isoleren, installeren van warmtepompen etc. veel draagvlak heeft en nauwelijks effecten op ons landschap heeft;
  • Van de gemeentelijke panden slechts enkele zijn voorzien van zonnepanelen;