Maandag en dinsdag, 25 & 26 mei 2020 - de eerste online raadsvergadering. Marianne Schouten schreef onderstaand stukje als inleiding bij het indienen van onze motie 'Creatieve broedplaatsen niet misbruiken':

Een goed voorbeeld van een creatieve broedplaats die onze stad aantrekkelijker maakt is het Tankstation. Vroeger een daadwerkelijk tankstation, nu wordt het oudere pand al meerdere jaren gebruikt als cultureel vulpunt. Je kunt er op dinsdag en donderdag vegetarisch eten of helpen met koken, kunst kijken of zelf exposeren, optreden of luisteren naar internationale live muziek, spullen brengen of meenemen van de weggeefwinkel en mooie mensen ontmoeten uit veel verschillende landen. In deze coronatijden kan het heerlijke vega-eten worden afgehaald of bezorgd, in bakjes die ze graag hergebruiken en met liefde weer komen ophalen. Grote dank en waardering aan de mensen die betrokken zijn bij dit bijzondere samenwerkingsproject.

Plekken zoals Tankstation, Het Robson (Vierkwart), B93 en Het Kraaiennest maken onze stad Enschede en onze regio - dankzij de betrokken kunstenaars en creatievelingen - zoveel meer uitdagend, divers en aantrekkelijker om te wonen.

Creatieve Broedplaatsen dragen bij aan het behouden en aantrekken van creatieve en technologische talenten in de regio. Dat is het doel van deze verordening. Maar het zorgt er natuurlijk ook voor dat onze stad, onze regio Twente voor veel van onze inwoners, iig voor mijzelf, meer aantrekkelijker wordt.

Creatieve broedplaatsen moeten echter wel de kans en ruimte krijgen een moderner en uitdagender cultureel klimaat neer te zetten. Want dit willen we, zo staat in de stukken geschreven, omdat het huidige culturele aanbod in Twente wordt ervaren traditioneel en conservatief. Het plan, creatieve broedplaatsen, dat we nu bespreken wil hierin verandering brengen door het versterken van de verbinding en samenwerking tussen bedrijfsleven en culturele en creatieve instellingen in de regio. Voelt u net als ik waar mogelijk de schoen een beetje wringt? De gevestigde orde, gaat de creatieve broedplaatsen ondersteunen, modern en uitdagend te zijn. Natuurlijk kan er geleerd worden van de mensen met ervaring en kennis van zaken en is hulp altijd welkom, maar hierbij moeten we erg waakzaam zijn dat er wel genoeg ruimte blijft voor vernieuwing. Creatieve broedplaatsen hebben mogelijk vooral minder ipv meer regels nodig om zoals bedoeld te kunnen functioneren.

Daar komt bij dat de broedplaatsen in deze verordening verdeeld zijn in 3 types, zoals toegelicht in de motie. Type 1 de woonkamers, type 2 bottom-up, type 3 top down. Alleen type 2 is in onze ogen een “echte” creatieve broedplaats. Type 1 kan alleen tot stand komen ism of opgericht door een bestaande instelling die minimaal 3 jaar bestaat. Denk hierbij aan bibliotheken of mogelijk een Wilminktheater. Type 3 betreft een ondernemer die samenwerkt met talenten. Hierbij wordt als voorbeeld de innovatiehub gegeven die ism saxion tot stand komen en wenselijk wordt gevonden in elke gemeente. Natuurlijk zijn dit mooie ontwikkelingen, maar zijn dit ook creatieve broedplaatsen? Horen hier eigenlijk geen andere bestaande geldpotjes of samenwerkingen bij?

Naast de Randstad zijn Groningen (in het noorden) en Eindhoven (in het zuiden) al jaren druk bezig met aantrekkelijker worden als regio voor creatief en technologisch talent. Nu de taak aan het Oosten om niet langer achter te blijven, en lering te trekken uit andere steden. Andere steden in Nederland, bv Amsterdam, geven veel ruimte aan creatieve broedplaatsen omdat zij geloven in de toegevoegde waarde hiervan. Zijn stellen panden beschikbaar waar goedkoop gehuurd kan worden. Soms zelfs voor wonen en werken. En indien nodig wordt hiervoor beleid aangepast. Een creatieve broedplaats wordt door Wikipedia omschreven als: plekken met weinig of geen regels waar creatieve bedrijven zich kunnen vestigen en floreren.

GroenLinks Enschede wil graag bij deze motie benadrukken dat het van wezenlijk belang is voor de aantrekkelijkheid van je stad, van Twente, om “echte” broedplaatsen de ruimte te geven. Doen we dit niet dan vertrekken mogelijk nog meer mensen naar elders. En dan worden we niet die aantrekkelijke grote stad (of regio) van het oosten waar velen profijt van kunnen hebben, maar blijven we een groot, traditioneel en conservatief dorp.

We wilden in eerste instantie middels een amendement de plafons bij de verschillende types wijzigen, zodat er minimaal 1 miljoen beschikbaar zou zijn voor de daadwerkelijke creatieve broedplaatsen. Dit zou echter kunnen betekenen dat dan de hele regio deal niet door kan gaan, of dat er grote vertraging komt. Dit vinden we niet wenselijk. Middels deze motie willen we pogen invloed hebben ten gunste van de echte broedplaatsen, zonder de gehele “deal” in gevaar te brengen.