In mijn eerste half jaar als raadslid heb ik veel netwerkgesprekken en kennismakingen gehad met ambtenaren en raadsleden op sociale onderwerpen. Dit heeft voor meer inzicht en kennis op de portefeuilles en onderwerpen gezorgd zodat we komende vier jaar échte stappen vooruit kunnen zetten.

  • Jongerenburgemeester

Ik onderzoek het idee om een jongerenburgemeester voor Enschede in te voeren. Hiervoor heb ik de afgelopen periode gesprekken gehad met verschillende ambtenaren, met name met de jongerenparticipatie-ambtenaar. Ook hebben we contact kunnen krijgen met de jongerenburgemeester van Amsterdam en de ambtenaren daar. Dit omdat we benieuwd zijn hoe zij dat precies vorm hebben gegeven en hoe het er nu voor staat. Ook heb ik de afgelopen periode geïnventariseerd bij de twee studentenambtenaren en bij het jongerenberaad hoe zij invulling zouden willen geven aan deze rol. We zijn dus druk bezig met de vraag hoe we dit gaan inkaderen en goed neerzetten om het voorstel voor de jongerenburgemeester in de raad in te dienen.

  • Betrekken jongeren bij de lokale politiek

Ik ben in gesprek met o.a. DWARS en het jongerenberaad om de jongeren meer te betrekken bij de lokale politiek. Dit is een van de doelen die ik belangrijk vind de komende periode. Ik wil namelijk jongeren (blijven) interesseren voor de politiek. Ik heb dan ook gesprekken gehad met (hang)jongeren op zuid en ook met een Naim (project 44 via Alifa) over hoe we deze doelgroep kunnen betrekken bij politiek. Daarvoor ga ik nog een rondleiding in het stadshuis organiseren. Dit heb ik een paar maanden geleden ook mogen doen voor DWARS, de jongerenafdeling van Groenlinks. Het was erg fijn om de groenlinkse jongeren op deze manier te spreken en ze uit te dagen om betrokken te blijven.

  • Inclusie, diversiteit en kansengeleikheid.

Ik ben bezig met inclusie, diversiteit en kansengelijkheid meer op de kaart te krijgen. Dit probeer ik vooral te doen door veel in contact te blijven met andere raadsleden en ambtenaren die deze thema’s ook belangrijk vinden. Zo heb ik een aantal gesprekken gehad met de ambtenaar over kansengelijkheid/onderwijs. Hierbij hebben we uitgebreid met elkaar besproken hoe kansengelijkheid de komende periode wordt verbeterd (en waar het misschien nóg beter kan). Ook had ik mij aangemeld als 'procesregisseur kansengelijkheid', maar helaas toch teruggetrokken omdat ik inmiddels ook lid ben van de commissie ‘Menselijke Maat’. Verder heb ik me aangemeld bij School’scool Twente, een organisatie actief in het onderwijs die leerlingen koppelt aan vrijwilligers die ze helpen als thuismentor. Zo probeer ik in contact te zijn en te blijven met de praktijk.

  • Anderstaligheid is geen kindermishandeling

In een commissie maakte wethouder Kampman de opmerking dat als je anderstalig wordt opgevoed dit volgens hem een vorm van kindermishandeling is. Hier zijn wij het uiteraard niet mee eens. Maar omdat hij in de commissie aangaf dat hij de opmerking terugnam ‘maar het wel meende’ vond ik het belangrijk om een apart gesprek met hem hierover te plannen en hem expliciet te vragen wat hij nou eigenlijk bedoelde. Hierin heeft hij zijn excuses gemaakt en laten weten dat hij dit niet meer als krachtterm zal gebruiken.