Pas in september raadsbesluit Nota van Uitgangspunten Energievisie
 

Het had het hoofdprogramma van de laatste raadsvergadering voor het zomerreces moeten worden, het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten voor de Energievisie. Door nalatigheid van het college in de beantwoording van vragen uit de raad, vond een grote meerderheid van de raad het voorstel niet rijp voor besluitvorming. Pas in september komt het inhoudelijke debat. Een nieuwe teleurstelling voor GroenLinks, want we hebben al zo veel vertraging opgelopen in het realiseren van onze energieambities.

Al in 2009 heeft de gemeenteraad met het vaststellen van de nota "Nieuwe Energie voor Enschede" het startsein gegeven voor de energietransitie in Enschede. Nu, 11 jaar later, zijn we vooral vele discussies, onderzoeken en voorstellen verder. Als je kijkt naar duurzaamheid in brede zin, dan is er het afgelopen decennium best wel wat bereikt, zoals het verduurzamen van de gemeentelijke organisatie, betere fietsvoorzieningen, groener beheer van de openbare ruimte en duurzamer waterbeheer. Absoluut resultaten om trots op te zijn. Op sommige thema's loopt Enschede zelfs landelijk voorop! Maar als we kijken naar de energietransitie op zich, dan komt het in Enschede maar niet van de grond. Twee zonneweides van Twence en een aantal daken waar de Enschedese Energiecorporaties zonnepanelen exploiteren: bij elkaar niet veel meer dan de spreekwoordelijke druppel op een gloeiende plaat. Slechts 8% van de Enschedese energiebehoefte wordt momenteel duurzaam opgewekt. Een fors deel daarvan komt uit verbranding van biomassa, een energiebron waarvan de duurzaamheid omstreden is. Als we biomassa niet meerekenen, dan komt Enschede niet verder dan een schamele 2 à 3% duurzame energie. Een positie in de onderste regionen van de Nederlandse gemeenten, geheel niet passend bij een groene, innovatieve gemeente als de onze. Er is dus echt werk aan de winkel!

Gelukkig komen er wel regelmatig aanvragen bij de gemeente binnen voor duurzame energieprojecten. Maar omdat energieprojecten vaak gevoelig liggen in de omgeving, wil het college ze niet in behandeling nemen voordat de raad algemene kaders heeft gesteld. En dus liggen allerlei initiatieven al lange tijd op de plank te wachten. Met iets meer lef had het college een aantal kansrijke projecten misschien wel aan de raad kunnen voorleggen, want of er nu wel of geen vastgestelde energievisie is: de raad heeft hoe dan ook als taak bij ieder ruimtelijk initiatief een ruimtelijke afweging te maken. Helaas heeft het college dat lef anderhalf jaar geleden voor het laatst getoond, toen ze de raad voorstelde om 3 zonnevelden van Enschede Energie toe te staan in de Eschmarke. Sinds dat moment is het wachten en wachten geblazen.... Met al die vertraging is het duidelijk dat de doelstelling van deze coalitie, 8% duurzame energie erbij tot in totaal 16%, ver buiten bereik ligt. En met de ambitie die het college in de Nota van Uitgangspunten aan de dag legt, zijn we niet in 2050, maar pas in 2150 klimaatneutraal.

GroenLinks zal proberen te redden wat er deze periode nog te redden valt. Maar daarnaast zullen we er al vol op moeten inzetten dat een volgende coalitie, met GroenLinks, de achterstand kan inlopen. Dat zijn we aan onze toekomst verplicht.