Reden voor GroenLinks en D66 om het bomenbeleid weer op de agenda te zetten, te beginnen in de aankomende stadsdeelcommissie Noord naar aanleiding van de situatie in 't Zwik.

In 2014 besloot de gemeenteraad, in het kader van het verminderen van regels, de kapvergunning grotendeels af te schaffen. Binnen de bebouwde kom zou alleen nog een vergunning nodig zijn voor het kappen van bomen die op de bomenkaart zijn aangegeven als beschermwaardig. GroenLinks heeft destijds stevig oppositie gevoerd tegen het voorstel dat de meeste bomen binnen de bebouwde kom vogelvrij zou verklaren. Helaas kregen we alleen steun van de SP en Enschede Anders. Eén van de vragen die GroenLinks toen al had was hoe we alle waardevolle bomen in particuliere tuinen in beeld zouden moeten krijgen. Een uitvraag van de gemeente aan alle bewoners om zelf bijzondere bomen aan te melden had als resultaat dat welgeteld één bewoner een waardevolle boom in haar tuin heeft gemeld. En de gemeente kan natuurlijk niet zomaar boomdeskundigen bij bewoners de tuin in sturen om te kijken of er toevallig waardevolle bomen staan.

In 't Zwik werd de manco van het beleid pijnlijk zichtbaar. In die buurt is een deel van een oud bosgebied bewaard gebleven bij de bouw. Deze bomen staan in de achtertuinen van een aantal woningen. Op de bomenkaart staat een deel van het bosje aangegeven als beschermwaardig, maar het vlak dat op de bomenkaart staat komt niet overeen met het gebied waar de daadwerkelijke bomen staan. Een slordigheid waardoor een deel van de oude bomen niet beschermd waren en dus mochten worden gekapt. De slordigheid in de bomenkaart leidde er toe dat de gemeente in een paar dagen tijd meermaals van mening veranderde of er nu wel of geen kapvergunning nodig was, wat veel onduidelijkheid opleverde voor de bewoner die wilde kappen en de omwonenden die de bomen wilden behouden.

Helaas staat de bomendiscussie in 't Zwik niet op zichzelf. Een jaar of 2 geleden, in gesprek met bewoners op het Bolhaar over bouwplannen naast hun woning, kwam ik er samen met betrokken ambtenaren achter dat de bomenkaart ook daar niet helemaal klopte. Maar ook los van de bomenkaart ontstaat er met enige regelmaat wel ergens in de stad een discussie tussen bewoners en gemeente of bomen nu wel of niet gekapt moeten worden. Het bekendste voorbeeld hiervan is een grote groep Lindes langs de Lasondersingel. Deze bomen stonden wel als beschermwaardig op de bomenkaart, maar desondanks wilde de gemeente ze kappen omdat een deel niet meer in goede gezondheid verkeerde. Echter, na veel doorvragen van raad en bewoners bleek dat kappen helemaal niet nodig was en met o.a. grondverbetering de bomen nog een lange tijd verder konden.

Niet alleen lijken waardevolle bomen op de kaart met beschermwaardige bomen te ontbreken. Het is nagenoeg onmogelijk alle waardevolle bomen in beeld te krijgen. En zelfs als bomen wél op de kaart staan wordt soms te makkelijk gekozen om ze te kappen, in plaats van te investeren in een langere levensduur. Voor GroenLinks alle reden om het debat over het Enschedese bomenbeleid te heropenen, waarbij het voor GroenLinks zeker een optie is om de kapvergunning weer in oude staat te herstellen.